Regler på Swebikers

1. Allmänna regler
2. Forumets regler
3. Bildregler
4. Regler för Köp&Sälj
5. Regelbrott

1. Allmänna regler


1.1 Sundhet och "netiketten"
På Swebikers försöker vi så långt det är möjligt följa den så kallade "netiketten" i de fall våra regler inte kan tillämpas direkt. För att sajten ska fungera måste du som medlem följa de lagar samt den etik som gäller när man som privatperson använder Internet. Tänk särskilt på att:

 • Vara trevlig och respektera andras åsikter.

 • Absolut inte skapa eller sprida uttalanden som är stötande eller kränkande.

 • Använda sunt förnuft. Om du är osäker om det är ok att skriva något, skriv det inte!1.2 Medlemskap
För att kunna använda våra medlemsfunktioner och delta i forumets diskussioner krävs ett medlemskap på Swebikers. När du blir medlem behöver Swebikers korrekt personlig information om dig och en fungerande e-postadress.

 • Varje person får maximalt ha en registrerad användare.

 • Du får bara bli medlem i egenskap som privatperson, aldrig i kommersiellt syfte.1.3 Ansvar och innehåll
Du är själv ansvarig för innehållet du skriver på Swebikers. Texten får inte:

 • Innehålla hets mot folkgrupp.

 • Vara rasistisk.

 • Personangrepp

 • Uppmana till straffbara handlingar eller sprida någon annan persons uppmaning till brott.
 • Göra intrång på andras upphovsrätt.

 • Bryta mot PUL (Personuppgiftslagen).

 • Innehålla länkar/frågor/diskussioner kring nedladdning och kopiering av upphovsrättsskyddad film, musik och program.

 • Innehålla text/länkar/bilder som är pornografisk.

 • Innehålla försök till värvningar i tävlingar eller liknande.

 • Innehålla enkäter och undersökningar.

 • Innehålla spam.1.4 Reklam
Det är förbjudet för privatpersoner, enskilda näringsidkare och övriga företag att posta reklam i forumet för egen eller andras näringsverksamhet. Företagare är välkomna att kontakta oss för annonsering på Swebikers. Privatperson ska använda Swebikers marknadsplats Köp&Sälj för utannonsering av utrustning.

1.5 Regeländringar
Swebikers förbehåller sig rätten att ändra reglerna och det är ditt eget ansvar att hålla dig uppdaterad om dom.


2. Forumets regler


2.1 Innan du skriver

 • Sök igenom forumet så att ingen redan har ställt och fått svar på frågan du tänker ställa.

 • Kontrollera att du är i rätt forum innan du postar ditt inlägg.

 • Läs klistrade trådar i forum du tänkte skriva i.2.2 När du skapar en ny tråd

 • Skriv en tydlig rubrik. Rubriken ska vara informativ så att läsaren kan förstå trådens innehåll. Exempel på dåliga rubriker: "Hjälp", "Cykel?", "Kolla", "Hej".
  Under "Din Cykel" skall Märke + Modell skrivas ut i rubriken. 

 • Undvik enbart VERSALER (stora bokstäver).

 • Upprepa inte tecken. Exempel: "!!!!!", "????", "....."

 • Samma inlägg får inte postas i flera forum (s.k. korspostning).2.3 När du svarar på en tråd

 • Håll dig till trådens ämne.

 • Meningslösa inlägg för att flytta en tråd längre upp på forumets indexsida är inte tillåtna (s.k. bumping).

 • Ge inga svar som bara består av ett ord. Exempel: Etta, Först, Ok, Ja, Coolt, Tufft2.4 Diskussioner och personangrepp 
Även om livliga och konstruktiva debatter är positiva så tolereras inte personangrepp. Tänk efter noga om det verkligen är värt att posta ett elakt och upprört inlägg. Om du har problem med en annan medlems kommentar eller inlägg så SVARA INTE med ytterligare text som kan förvärra situationen. Anmäl inlägget genom att trycka på [!]-ikonen så kan Swebikers undersöka tråden och ta till lämpliga åtgärder.

2.5 Moderatorer
En moderator har full bestämmanderätt och behöver inte försvara sitt agerande i forumet. Acceptera att moderatorerna är här för din och alla andras skull. De arbetar för forumets bästa. Om du känner dig orättvist behandlad, försök då se att det kanske finns en anledning till det inträffade. Om du ändå tycker att en moderator har handlat fel mot dig och har andra konstruktiva synpunkter på moderatorernas agerande, meddela detta per e-post och INTE I TRÅDARNA. Klagomål ute i forumet kommer att raderas. Mejla Swebikers på info [at] swebikers.se.

2.6 Forumspecifika regler
I vissa forum gäller ytterligare regler förutom de som nämnts på denna sida. Dessa regler omnämns i klistrade trådar med rubriken Regler/FAQ under respektive forum.


3. Bildregler


3.1 Bilder
Du får bara ladda upp bilder på Swebikers server som du själv tagit/har rättigheter till.

3.2 Profilbild/Avatar
Bilden får inte föreställa något som kan uppfattas kränkande eller förnedrande på något sätt. Du får gärna göra sidan personlig och ladda upp en bild på dig själv. 


4. Regler för Köp&Sälj


4.1 Annonsera
Du får bara annonsera som privatperson. Företag som vill annonsera på Swebikers är välkomna att kontakta oss. Otillåtna annonser kommer att raderas och faktureras 1000 kr (exkl moms) per annons.

4.2 Frekvens
Du får inte annonsera samma annons flera gånger för att hamna under "Senaste annonserna".


5. Regelbrott


5.1 Regelbrott, varningar och avstängning
Brott mot någon av ovanstående regler leder till att varningar delas ut eller till avstängning. Om förseelsen är grov gör Swebikers en så kallad abuse-anmälan till användarens Internetleverantör och/eller vidtar rättsliga åtgärder. Vi reserverar oss rätten att kunna avslöja användarens identitet (och/eller all övrig information vi har om användaren) om vi anser det vara befogat på grund av användarens aktivitet på Swebikers.

5.2 Varningar
En röd varning leder till 30 dagars avstängning.
Tre gula varningar leder till 14 dagars avstängning.
En vitt kort får man vid milt regelbrott. Det händer inget men kontrollera reglerna en gång till så att det inte händer igen.